Procedury RODO

Bezpieczeństwo danych w firmie POLBIOTECH LABORATORIUM

POLITYKA RODO

wstecz  >

Poznań 25.05.2018

Z a w i a d o m i e n i e

Firma POLBIOTECH LABORATORIUM Sp. z o.o. w Poznaniu informuje, że z dniem 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/UE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO. W związku z tym przekazujemy Państwu informacje dotyczące zakresu i zasad przetwarzania danych osobowych – osób fizycznych (zleceniodawców, klientów spółki), pracowników i przedstawicieli firm współpracujących ze spółką POLBIOTECH LABORATORIUM oraz kandydatów do pracy, na staże i praktyki, którzy przekazali nam swoje dane osobowe w nadesłanych aplikacjach (CV i Listach Motywacyjnych).

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi klauzulami:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest POLBIOTECH LABORAORIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Rubież 46 budynek B (61-612 Poznań), nr KRS 0000509192, tel. +48 61 822-73-53, e-mail: laboratorium@polbiotech.pl;
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań obejmujących współpracę oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią;
  3. Podanie danych osobowych w jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu sprzedażowego i realizacji umów lub rekrutacji. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  5. Osoba udostępniająca dane ma prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania i również przeniesienia danych;
  6. Dane osobowe przetwarzane będą aż do momentu wyrażenia braku zgody (odwołaniu zgody) na przetwarzanie danych a po tym okresie do momentu jak długo istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania;
  7. Przysługuje państwu prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

  • Waste Klaster
  • Aligo
  • Firma Godna Zaufania