Fermentacja czy spalanie biomasy

Oceniamy substraty pod kątem przydatności do zasilania biogazowni lub jako biomasa do spalenia.

WARTOŚĆ OPAŁOWA

wstecz  >

Paliwa stałe w zależności od pochodzenia i/lub sposobu wyprodukowania cechują różne parametry wydajności. Najważniejszymi z nich jest ciepło spalania, oraz wartość opałowa. Ten pierwszy to dokładna miara energii jaką dostarcza nam całkowite spalenie konkretnej ilości danego paliwa w kotle. Uwzględnia on jednak ciepło jakie podczas spalania pobrała podczas parowania woda zawarta w paliwie. Drugi parametr różni się jedynie tym ze pobrane ciepło potrzebne do wyparowania wody pochodzącej ze spalanego paliwa jest pominięte.
Wyznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej przeprowadza się w laboratorium, w tzw. bombie kalorymetrycznej – urządzeniu które pozwala zmierzyć bardzo dokładnie ilość ciepła powstałego w czasie spalania. Dodatkowo, do poprawnych wyliczeń i interpretacji wyniku potrzebne są parametry takie jak:

 • zawartość wilgoci całkowitej – z rozróżnieniem na wilgoć przemijającą (wilgoć, która odparowuje przy suszeniu na powietrzu) i wilgoć higroskopijną (wilgoć, która zajmuje strukturę porowatą paliwa).
 • zawartość popiołu – pośrednie oznaczenie niepalnej substancji mineralnej stanowiącej zbyteczne obciążenie energetyczne paliwa.

W związku z częstymi zapytaniami dotyczącymi możliwości optymalnego wykorzystania dostępnej biomasy w procesie produkcji energii przeprowadzamy ocenę biomasy również pod kątem korzyści z jej spalenia. Oferujemy badania kalorymetryczne:

 • Paliw kopalnych, takich jak:
 1. węgiel i jego pochodne,
 2. torf.
 • Biopaliw, takich jak:
 1. słoma,
 2. zrębki,
 3. wykonane z nich pellety i brykiety,
 4. odseparowana i wysuszona frakcja stała biomasy pofermentacyjnej.

Do przeprowadzenia oznaczenia potrzebna jest próbka paliwa stałego reprezentatywna dla całej partii. Przykładowo, dla pelletu próbka składająca się z 5 kg paliwa, przy czym każdy kilogram pobrany został z innej, losowo wybranej części całej partii. Jeżeli próbka została pobrana prawidłowo zapewniamy poprawność wyników na poziomie laboratoriów akredytowanych. W załączeniu przykładowy wzór protokołu z badań ciepła spalania i wartości opałowej -  wzór protokołu  540.75 Kb .

  
 
 • Waste Klaster
 • Aligo
 • Firma Godna Zaufania