Jakość badań

Rzetelność badań - pewność wyników

POLITYKA JAKOŚCI

wstecz  >

POLITYKA JAKOŚCI


 

Jakość wykonywanych badań jest jednym z priorytetów naszej pracy. 
Aby ją zapewnić POLBIOTECH LABORATORIUM Sp. z.o.o. wprowadza standardy postępowania zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 
“Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów
badawczych i wzorujących”
 
  

 

Laboratorium przyjęło następujące zasady i cele polityki jakości:

  1. Dążymy do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań. 
  2. Badania i analizy są wykonywane terminowo i rzetelnie, a uzyskane wyniki muszą być wiarygodne i przedstawiane w sposób najbardziej użyteczny dla klienta;
  3. Zależy nam na pozyskaniu zaufania klientów do naszej bezstronności, merytorycznych i technicznych kompetencji oraz do wiarygodności prowadzonych przez nas badań. Zapewniamy pełną poufność uzyskiwanych wyników. Nie są one udostępniane nikomu, poza zlecającemu badania.
  4. Bezustannie doskonalimy procedury i metody badawcze, tak by były zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Korzystamy przy tym z doniesień o osiągnięciach światowej nauki i z własnych doświadczeń;
  5. Przebieg wszystkich badań i analiz jest dokumentowany, co zapewnia ich odtwarzalność, powtarzalność oraz ich prawidłową interpretację;
  6. Badania są wykonywane przez zespół wykwalifikowanych specjalistów z zakresu biotechnologii i ochrony środowiska.
  • Waste Klaster
  • Aligo
  • Firma Godna Zaufania