Metan w biogazie

Prawidłowy skład biogazu jest potwierdzeniem prawidłowego przebiegu procesu fermentacji metanowej.

SKŁAD BIOGAZU

wstecz  >

Zakres podstawowy

Badanie obejmuje oznaczenie składu biogazu w zakresie:

 • CH4 (0-100%)
 • CO2 (0-100%);
 • O2 (0-20%);
 • H2S (0-500 ppm);

Analiza odbywa się za pomocą analizatora BIOGAS 5000 w biogazowni (pobór próbki analitycznej bezpośrednio z króćców zainstalowanych w biogazowni) lub na próbkach pobranych przez operatora biogazowni do tzw. woreczków tedlarowych. Woreczki o objętości 1 litra wraz z instrukcją poboru próbki przesyłamy do biogazowni kurierem. Po poborze próbki – są samą drogą próbka trafia do laboratorium, gdzie jeszcze tego samego dnia jest analizowana. Wyniki przekazujemy natychmiast po wykonaniu analizy.

Zakres rozszerzony

Zakres rozszerzony obejmuje szereg analiz i badań wymienionych poniżej, które są wymienione w tzw. DTR silnika zasilanego biogazem. Zakres ten obejmuje:

 • Główne składniki: CH4, CO2, N2, O2;
 • Ciepło spalania i wartość opałową;
 • Gęstość biogazu
 • Liczba Wobbego
 • Temperatura gazu

Zanieczyszczenia:

 • pochodne F, I, Br, Cl
 • pary oleju
 • NH3
 • Wilgotność
 • sumę siarki (H2S + wolna)
 • Lotne metylosiloksany: 
 1. TMSOH– trimetylosilanol, 
 2. L2– Heksametylodisiloksan, 
 3. L3 – Oktametylotrisiloksan,
 4. L4- Dekametylotetrasiloksan, 
 5. D3 – Heksametylocyklotrisiloksan, 
 6. D4 – Oktametylocyklotertasiloksan, 
 7. D5 – Dekametylocyklopentasiloksan, 
 8. D6 – Dodekametylocykloheksasiloksan

Konieczny jest pobór próbek na miejscu w biogazowni przez wykwalifikowanego pracownika. Część badań i pomiarów wykonuje się na miejscu w biogazowni podczas poboru próbek do badań. Czas oczekiwania na wyniki – około 3-4 tygodni.

 • Waste Klaster
 • Aligo
 • Firma Godna Zaufania