Wiedza w praktyce

Praca operatorów, oprócz wiedzy o instalacji biogazowej, wymaga również poznania zasad funkcjonowania procesu fermentacji metanowej.

SZKOLENIA

wstecz  >
Przeprowadzamy szkolenie z ćwiczeniami praktycznymi (warsztaty) trwające od 4 do 5h dla operatorów pracowników biogazowni w zakresie:
 1. poboru próbek do badań na miejscu i do wysyłki do laboratorium wraz z uzupełnianiem protokołu z poboru próbek,
 2. poboru próbek biogazu do woreczków tedlarowych,
 3. prawidłowego korzystania z bazy danych z wynikami badań,
 4. wykonywania badania pH i temperatury na miejscu w biogazowni,
 5. wykonywania analizy FOS/TAC na miejscu w biogazowni ,
 6. interpretowania uzyskanych wyników,
 7. powiadamiania laboratorium o ważnych zdarzeniach w biogazowni,
 8. unikania błędów w dozowaniu,
 9. podstawowych zasad BHP przy pobieraniu próbek i analizowaniu ich naterenie biogazowni
 10. podstaw procesu biotechnologicznego produkcji biogazu - z naciskiem na czynniki wpływające na jego wydajność i stabilność.
Przed szkoleniem na miejscu w biogazowni dokonujemy przeglądu i przygotowania sprzętu do wykonywania badań: pH, FOS i TAC.
Każdemu uczestnikowi kursu wręczany jest certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia: wzór certyfikatu.
 • Waste Klaster
 • Aligo
 • Firma Godna Zaufania