PRODUKTY DLA BIOGAZOWNI

Kompleksowe usługi dla biogazowni, to również szeroki wachlarz produktów i materiałów eksploatacyjnych dla biogazowni

{ $news.custom_fields.gallery_article.0.title}

SKONTAKTUJ SIĘ W CELU ZAMÓWIENIA PRODUKTU:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU:

Posiadamy w ofercie preparat do zakiszania - Lactosil Biogaz.
Skład preparatu: w 1 g zawarte jest co najmniej 4x1010 cfu bakterii:

  1. Lactobacillus buchneri KKP 2047 p,
  2. Lactobacillus buchneri KKP 907 p,
  3. Pediococcus acidilactici KKP 2065 p.

Wszystkie wymienione szczepy bakterii charakteryzują się optymalnymi temperaturami rozwoju 35-37 oC i bez strat aktywności metabolicznej namnażają się w temperaturze do 40 oC.

Producentem preparatu jest Wytwórnia Biopreparatów Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, działająca w Zakładzie Technologii Fermentacji, 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36, Polska. Preparat Lactosil Biogaz, zawiera w swoim w składzie szczepy bakterii o zdolności do efektywnej syntezy 1,2-propanodiolu i metabolizowania tego związku do kwasu propionowego. Przemiany biochemiczne w procesie kiszenia surowców odnawialnych muszą być ukierunkowane na ograniczenie syntezy kwasu mlekowego, natomiast zwiększenie syntezy kwasów: octowego i propionowego, a zatem zapewnienie trwałości i stabilności tlenowej kiszonek.

Preparat o nazwie handlowej Lactosil Biogaz został przez IBPRS wdrożony do stosowania u rolników zaopatrujących biogazownie i gorzelnie rolnicze w kiszone surowce do produkcji biogazu lub biopaliw płynnych. Pilotowe partie kiszonki z całych roślin kukurydzy wykonane z dodatkiem tego preparatu charakteryzowały się bardzo dobrą jakością, kilkunastokrotnie podwyższoną zawartością kwasu propionowego, wysoką stabilnością tlenową, a także w przypadku produkcji biogazu wyższym jego uzyskiem o co najmniej 10 % z jednostki wagowej suchej masy organicznej i podwyższonej o 12 % zawartości metanu.


Stosowanie:
Opakowanie zawierające 250 g preparatu bakteryjnego przeznaczone jest do zakiszenia 50 t surowca. Preparat stosuje się po dokładnym rozpuszczeniu w 50 - 100 l wody pitnej, o temperaturze pokojowej około 20 oC. Roztwór roboczy preparatu przeznaczony jest do stosowania w postaci oprysku przy użyciu aplikatora. Opryski należy stosować na kolejne warstwy układanego surowca (o grubości od 30 do 50 cm) lub podczas zbioru za pomocą aplikatora zainstalowanego na maszynie zbierającej. Składniki czynne preparatu po rozpuszczeniu w wodzie są trwałe około 8 godzin, a zatem powinny być zużyte w tym czasie.

Do pobrania informacja o produkcie przygotowana przez producenta: Lactosil Biogaz - informacja o produkcie

 

 

  • Waste Klaster
  • Aligo
  • Firma Godna Zaufania