POLBIOTECH LABORATORIUM

Zespół specjalistów praktyków

ZESPÓŁ LABORATORIUM

wstecz  >

Stały zespół POLBIOTECH LABORATORIUM Sp. z o.o. tworzy obecnie 5 osób. Zespołem kieruje dr inż. Artur Olesienkiewicz - założyciel Laboratorium. Pracami Spółki kierują:

 

Artur Olesienkiewicz

Dyrektor Laboratorium, pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Posiada wykształcenie wyższe i doktorat w obszarze nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia. Jest absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). Ukończył studia na kierunku – biotechnologia, specjalność: biotechnologia przemysłowa.

Kieruje laboratorium od jego uruchomienia w 2006 roku przez spółkę Zeneris S.A. W 2014r. z chwilą utworzenia firmy POLBIOTECH LABORATORIUM Sp. z o.o. wszedł do zarządu spółki. Odpowiada za koordynację prac przedsiębiorstwa oraz kompleksową obsługę klientów z branży biogazowej.

Zajmuje się m.in. planowaniem prowadzonych badań, interpretacją wyników analiz i związanym z tym doradztwem w zakresie optymalizacji technologicznej i ekonomicznej fermentacji metanowej i produkcji biogazu. Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji i prezentacji branżowych. W 2021 roku pełnił rolę promotora pracy magisterskiej Pani Doroty Skudzawskiej, która w spółce jest zatrudniona jako laborantka. Temat pracy: ,,Badanie fermentacji metanowej odpadów organicznych o różnym stężeniu azotu ogólnego”.

 

Monika Komorowska

Kierownik ds. Technicznych, Biotechnolog. Od kwietnia 2022r pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki.  

Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, specjalność: biotechnologia i mikrobiologia żywności.

Monika dołączyła do Zespołu Laboratorium w 2015 roku, po rocznym stażu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu posiada umiejętności potrzebne do wykonywania wszystkich badań i analiz oferowanych przez nasze Laboratorium. Specjalizuje się w badaniach biogazdochodowości. Odpowiedzialna za rozdział zadań badawczych i analitycznych pomiędzy podległych pracowników, ponadto za nadzór nad prowadzonymi zadaniami badawczymi oraz nadzór nad dokumentacją. Przygotowuje także materiały promocyjne dla POLBIOTECH LABORATORIUM.

 

Paulina Klapczyńska

Pełnomocnik ds. Jakości, Biotechnolog. Posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu – na kierunku ochrona środowiska.

Paulina pracuje w Laboratorium od chwili powstania (2014 rok), wcześniej pracowała w zespole laboratorium Biogaz Zeneris. Dzięki długiemu stażowi pracy i wieloletniej praktyce, posiada wiedzę i doświadczenie aby wykonywać wszystkie oferowane przez Laboratorium badania i analizy. Specjalizuje się w analizie profilu lotnych kwasów tłuszczowych przy użyciu chromatografu gazowego. Odpowiedzialna jest również za inicjowanie, koordynowanie, opracowywanie oraz zarządzanie dokumentacją Systemu Zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.


Krzysztof Radom

Laborant konsultant, wykształcenie wyższe – magister. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2008 roku prowadził działalność gospodarczą z zakresu energetyki odnawialnej, ukończył również studia podyplomowe z odnawialnych źródeł energii na Politechnice Wrocławskiej.

Do zespołu Laboratorium dołączył w 2013 roku. Wykonuje wybrane analizy, w szczególności oznaczenie parametru FOS/TAC. Kontaktuje się na bieżąco z obsługiwanymi biogazowniami, wspiera spółkę w zakresie marketingu i promocji.          

   

Dorota Skudzawska

Biotechnolog. Posiada wykształcenie wyższe. Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ukończyła studia na kierunku - biotechnologia, specjalność: biotechnologia przemysłowa.

Po zakończeniu stażu w roku 2019 ,,Studiujesz? Praktykuj! Program staży zawodowych dla studentów Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”, dołączyła do Naszego zespołu . Ze względu na swoje zainteresowania naukowe, realizowała badania do swojej pracy magisterskiej we współpracy z Naszą firmą pod tytułem: ,, Badanie fermentacji metanowej odpadów organicznych o różnym stężeniu azotu ogólnego” pod kierunkiem dr inż. Artura Olesienkiewicza - Prezesa Zarządu Spółki, jednocześnie szefa Laboratorium. Specjalizuje się w oznaczaniu suchej masy i suchej masy organicznej.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami.
  • Waste Klaster
  • Aligo
  • Firma Godna Zaufania