Nawozić pofermentem

Celem procesu jest umożliwienie wprowadzania do obrotu (sprzedaż) pofermentu jako nawozu organicznego lub środka polepszającego właściwości gleby. 

NAWÓZ POFERMENTACYJNY

wstecz  >
Celem procesu jest umożliwienie wprowadzania do obrotu (sprzedaż) pofermentu jako nawozu organicznego lub środka polepszającego właściwości gleby z jednoczesnym uniknięciem kosztów i ryzyk gospodarowania pofermentem jako odpadem.
 
Cel
 
 1. Uzyskanie pozwolenia Ministra RiRW na wprowadzenie do obrotu pofermentu jako nawozu organicznego lub środka polepszającego właściwości gleby (pozwolenia).
 2. Uniknięcie statusu odpadu dla pofermentu oraz związanych z tym statusem ryzyk i kosztów.
 3. W toku uzyskiwania pozwolenia otrzymujemy także wyniki badań właściwości pofermentu, opinie o jego jakości, przydatności nawozowej oraz wpływie na ludzi, zwierzęta oraz środowisko, opracowany zostaje także sposób stosowania.
 
Korzyści
 
 1. Możliwość uzyskania wpływów ze sprzedaży pofermentu, 
 2. Uniknięcie formalności związanych z gospodarowaniem odpadami (pofermentem posiadającym status odpadu) – substancja objęta pozwoleniem MRiRW nie jest odpadem, nie wymaga więc pozwolenia na wytwarzanie, zezwolenia na odzysk, formalności ewidencyjnych (karty odpadu, ewidencja odpadu) oraz sprawozdawczych,
 3. Uniknięcie ryzyk związanych z gospodarowaniem odpadami – kontrole WIOŚ, odpowiedzialność karna i finansowa za nieprawidłowości w postępowaniu z odpadami,
 4. Uniknięcie kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami – opłaty za odbiór i składowanie odpadów, kosztów i ryzyk odzysku oraz magazynowania odpadów, a także koszty pracownika zajmującego się ewidencją i sprawozdawczością odpadową.
 5. Możliwość przedstawiania korzystnego dla środowiska aspektu działania instalacji – uzyskanie nawozu rolniczego bez użycia osobnego celowego procesu przemysłowego lub górniczego obciążającego środowisko.
 
Procedura
 
 1. Uzyskanie pozwolenia wymaga wykonania badań pofermentu oraz uzyskania opinii dotyczących ich składu, właściwości, przydatności w rolnictwie, wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi i zwierząt. 
 2. Całe postępowanie może trwać 5-9 miesięcy.
 3. Zaangażowane podmioty: Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Weterynaryjny, Instytut Medycyny Wsi, Instytut Ochrony Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
Harmonogram.
 
 1. Z punktu widzenia eksploatacji instalacji najkorzystniejszym rozwiązaniem jest posiadanie pozwolenia dla danego typu pofermentu przed rozpoczęciem wywożenia pofermentu z terenu biogazowni dzięki czemu powstawanie pofermentu nie będzie objęte rygorami wytwarzania oraz gospodarowania odpadami (pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na transport i odzysk, umowy z uprawnionymi odbiorcami odpadów, ewidencja oraz sprawozdawczość odpadowa). W przypadku uzyskania pozwolenia w czasie eksploatacji poferment powstały przed uzyskaniem pozwolenia będzie traktowany jako odpad.
 2. Z punktu widzenia rozwoju projektu inwestycyjnego instalacji najkorzystniejszym rozwiązaniem jest posiadanie pozwolenia dla danego typu pofermentu lub wyników badań oraz opinii związanych z uzyskiwaniem pozwolenia przed wnioskowaniem o decyzje środowiskową dzięki czemu przewidywana fermentacja biogazowa będzie mogła być określona jako bezodpadowa oraz bezpośrednio nie wpływająca negatywnie na środowisko. Powstawanie pofemerntu będzie mogło być przedstawione jako pośrednio korzystnie wpływające na środowisko poprzez uzyskanie nawozu rolniczego bez użycia osobnego procesu przemysłowego lub górniczego.
 • Waste Klaster
 • Aligo
 • Firma Godna Zaufania