BADANIE FERMENTORA

Od kondycji bakterii i warunków w fermentorach wszystko zależy

MONITORING PROCESU

wstecz  >
Monitoring biotechnologiczny to nasza kluczowa usługa dla biogazowni. Osobom prowadzącym nadzór nad produkcją biogazu dostarczamy wiedzę o parametrach biochemicznych procesu wraz z ich interpretacją. Doradzamy w kwestii zmian niezbędnych w celu wzrostu wydajności produkcji lub jej ustabilizowania i zabezpieczenia przed destabilizacją.
Standardowa analiza zawartości zbiornika, w którym zachodzi proces fermentacji obejmuje oznaczenia: 
 1. pH, 
 2. potencjał redoks lub przewodność,
 3. stężenie azotu amonowego, 
 4. oznaczenie wskaźnika FOS i TAC, obliczenie FOS/TAC,
 5. sucha masa i sucha masa organiczna,
 6. oznaczenie profilu i stężenia lotnych kwasów tłuszczowych (LKT-GC-FID), tj. octowy, propionowy, izomasłowy, masłowy, izowalerianowy, n-walerianowy, izokapronowy, n-kapronowy oraz heptanowy
Uzupełnieniem analizy standardowej procesu w fermentorach są:
 1. oznaczenie wybranych lub wszystkich makro- i mikroelementów z listy: P og., K, Ca, Mg, Se, Co, Mo, Mn, Fe, Na, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Hg
 2. oznaczenie stopnia odfermentowania substratów,
W reprezentatywnych próbkach substratów standardowo oznaczamy:
 1. pH
 2. sucha masa
 3. sucha masa organiczna
 4. azot ogólny Kjeldahla
Najważniejsze analizy wykonujemy w ciągu kilkunastu godzin od dostarczenia próby. 
Wstępne wyniki badań (pH, FOS/TAC) przekazujemy zleceniodawcy na ogół w dniu dostarczenia próbki. Wyniki analiz azotu amonowego i chromatografii gazowej LKT, są dostępne najczęściej po 24 do 48h po dostarczeniu próbek do laboratorium. Na pełną analizę suchej masy i suchej masy organicznej oraz wyniki analiz substratów wraz z ich opisem i interpretacją potrzebujemy od 2 do 10 dni roboczych.
Wyniki badań są gromadzone w bazie danych, która umożliwia właściwe ich zestawienie, skorelowanie i interpretację. Wszystkie uzyskane od operatora informacje, wyniki badań i ich interpretacja są udostępniane jedynie osobom wskazanym przez zleceniodawcę i na każdym etapie są traktowane jak informacja poufna. Dla klientów, którzy podejmą z nami stałą współpracę, udostępniamy wgląd do bazy danych poprzez Internet – w „chmurze”. Dzięki temu osoba upoważniona, nadzorująca proces w biogazowni - ma szybki dostęp do wszystkich wyników badań i analiz oraz związanych z nim komentarzy i zaleceń, które są wprowadzone przez pracowników Laboratorium na bieżąco.
 
 • Waste Klaster
 • Aligo
 • Firma Godna Zaufania