USŁUGI DLA BIOGAZOWNI

 Uruchomienie biologiczne biogazowni to początek. Potem stały monitoring fermentacji metanowej. Karmienie fermentorów - ocena jakości substratów i ich wycena. 

USŁUGI

Prowadzenie badań i analiz dla próbek z fermentorów lub substratów -  to nasza podstawowa działalność. Bez wiedzy o procesach zachodzących za grubą ścianą fermentora, działa się po omacku. Dlatego chcemy te ważne informacje, dane oraz wiedzę o procesie dostarczać osobom zarządzającym instalacjami biogazowymi. Nie warto opierać się na przeczuciu.  Wiarygodne dane o parametrach procesu fermentacji metanowej pomogą podjąć prawidłową decyzję. Dostarczana przez nas wiedza pozwala zaoszczędzić lub zarobić.

Monitoring procesu

Wiedza o procesach zachodzących w fermentorach jest istotna dla zarządzania biogazownią. Bez wyników badań działamy intuicyjnie.

Optymalizacja

Substraty dla biogazowni - kwestia kluczowa dla biologii oraz opłacalności

Badania substratów

To podstawowa kwestia - jakość i wycena substratu

Skład biogazu

Prawidłowy skład biogazu jest potwierdzeniem prawidłowego przebiegu procesu fermentacji metanowej

Nawóz pofermentacyjny

Celem procesu jest umożliwienie wprowadzania do obrotu (sprzedaż) pofermentu jako nawozu organicznego lub środka polepszającego właściwości gleby z jednoczesnym uniknięciem kosztów i ryzyk gospodarowania pofermentem jako odpadem.

Stężenie makro - i mikroelementów

Przed podaniem preparatu z mikroelementami warto wykonać oznaczenie makro i mikroelementów. Ich nadmiar lub brak może mieć wpływ na kondycję procesu fermentacji. 

  • Waste Klaster
  • Aligo