Mikrobiologia

Bakterie metanowe, siarkowe, hydrolizujące - to całe bogactwo mikrobów jest odpowiedzialne za sukces fermentacji metanowej w biogazowni. Jednak w procesie pojawiają się bakterie i organizmy niepożądane. Oferujemy badania mikrobiologiczne, które pozwalają wykryć ich obecność i wielkość populacji w pofermencie, masie fermentującej lub substratach.

MIKROBIOLOGIA

wstecz  >
50.jpg
Aktualne przepisy prawa wymagają przeporwadzenia określonego zakresu badań dla rozlewanego na pola metodą R10 pofermentu. Jest to taki sam zakres, jaki jest wymagany dla komunalnych osadów ściekowych oraz nawozów organicznych i środków wspomagających uprawę roślin. Regulują to szczegółowo dwa rozporządzenia:
  1. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 13 lipca 2010r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. (Dz.U. 137; poz. 924)
  2. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 18.06.2008r. w sprawi wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz.U. 119; poz.765) 
W związku z tym dla masy pofermentacyjnej wykonywa są badania z zakresu mikrobiologii i  oznaczane są:
  1. bakterie z rodzaju Salmonella
  2. grupy coli lub E.coli
  3. żywe jaja pasożytów Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.  - (ATT)dsc06484.jpg
Można te badania przeprowadzać również dla masy fermentującej lub dla substratów pochodzenia zwierzęcego, zwłaszcza: gnojowicy, gnojówki lub obornika. 
 
 
 
 
 
 
 
dsc06499.jpg
  • Waste Klaster
  • Aligo
  • Firma Godna Zaufania