Biogazodochodowość

Uzysk biogazu z danego substratu to kluczowa dla biogazownika informacja. Jeśli uzysk porównamy z ceną substratu mamy prawie wszystkie dane aby podjąć decyzję o jego zastosowaniu w biogazowni. Warto przebadać substrat pod tym kątem, możemy w ten sposób oszczędzić sobie wielu problemów.

BIOGAZODOCHODOWOŚĆ

wstecz  >
Na przebieg i wydajność fermentacji metanowej wpływa cały szereg czynników fizycznych i chemicznych. Znaczenie mają nie tylko temperatura, pH i szeroko pojmowana jakość wsadu do komory fermentacyjnej, ale również  sposób prowadzenia fermentacji (jedno- dwu- lub wieloetapowy, mezofilna, termofilna, itd.), typ zastosowanego fermentora, i in.
81.jpg
Laboratorium oferuje możliwość podjęcia badań nad doborem optymalnych warunków fermentacji metanowej określonego surowca. Obecnie możemy zasymulować w skali laboratoryjnej najbardziej rozpowszechnione typy fermentacji mokrej: jedno-  i dwuetapowej (z rozdzieleniem fazy hydrolizy od właściwej fermentacji) prowadzonej w sposób quasi-ciągły.     Badania biogazodochodowości substratów (badanie potencjału produkcji biogazu) wykonujemy wg zmodyfikowanej metody opisanej w normie DIN 38414-8. Po przekazaniu substratu do badań, wykonywane są badania podstawowe oraz uzysk biogazu ze świeżej masy oraz w przeliczeniu na suchą masę, suchą masę organiczną substratu.
Badanie biogazodochodowości może dotyczyć pojedynczego substratu lub ich mieszanki, jeśli w formie zmieszanej mają trafiać do komór fermentacyjnych. Po wymieszaniu kosubstratów często otrzymujemy nową jego  jakość – czego efektem może być wzrost lub spadek wydajności produkcji biogazu w stosunku do wartości obliczonych na bazie wyników otrzymanych z analiz pojedynczych substratów. Wynika to m.in. ze zmiany stosunku C/N, zmiany stężeń mikro- i makroelementów i z możliwości przereagowania substancji obecnych w poszczególnych kosubstratach, co może skutkować powstawaniem związków bardziej lub mniej dostępnych dla bakterii przetwarzających je w biogaz.ą oznaczenia podstawowe oraz oznaczenia ilości i jakości (składu) biogazu jaki można otrzymać podczas okresowej fermentacji metanowej z jednostki masy badanego substratu.
  • Waste Klaster
  • Aligo
  • Firma Godna Zaufania