BIOGAZOWE WIADOMOŚCI

W otoczeniu biogazowni zmienia się bardzo wiele. Nowe przepisy, nowe ceny energii elektrycznej, zmiany na rynku substratów. Nasza aktualna oferta oraz informacje o bieżącej działaności firmy POLBIOTECH

PROFICIENCY TEST BIOGAS 2018

08/05/2019 powrót do listy aktualności >
{ $news.custom_fields.news_gallery.0.title}

Miło nam poinformować, że z sukcesem przeszliśmy test kompetencji w postaci badań biegłości zogranizowany na przełomie 2018/2019 roku - przez niemieckie organizacje KTBL i VDLUFA. W teście wzięło udział 27 laboratoriów należących do firm świadczących usługi dla biogazowni lub działających przy niemieckich uniwersytetach i instytach naukowych. W tej serii badań biegłosći POLBIOTECH Laboratorium Sp. z o.o. był jedynym laboratorium reprezentującym POLSKĘ.

Podczas testu, każdy uczestnik badań biegłości otrzymał od organizatorów przesyłkę zawierającą zestaw takich samych próbek substratów pobranych z tego samego źródła i partii produkcyjnej. Wszyscy otrzymali więc materiał do badań o uśrednionych, identycznych właściowściach fizykochemicznych. Zadanie uczestników testu polegało na wykonaniu szeregu analiz i badań na przesłanych próbkach w określonym czasie i warunkach. Wyniki badań należało przesłać do organizatorów testu, którzy dokonali odpowiedniej obróbki statystycznej wszystkich wyników jakie otrzymali od uczestników - wyznaczając dla każdego oznaczonego parametru tzw. wskaźnik Z-SCORE. Aby wynik oznaczenia został uznany za prawidłowy Z-SCORE dla danego parametru musi znaleźć się w przedziale wartości -2 < Z < 2.

W przypadku wyników dostarczonych przez POLBIOTECH Laboratorium Sp. z o.o. - wszystkie oceniane oznaczenia jakie wykonaliśmy otrzymały wskaźnik mieszczący się w powyższym przedziale. Jest to potwierdzenie naszych kompetencji i przesłanka ku temu, że POLBIOTECH dostarcza RZETELNE i WIARYGODNE WYNIKI BADAŃ ZLECENIODAWCOM.

Ocenie podlegały następujące oznaczenia wykonane na próbkach substratów:

- SUCHA MASA [%]

- SUCHA MASA ORGANICZNA [% s.m.]

- POPIÓŁ [% s.m.]

- BIOGAZODOCHODOWOŚĆ (wydajność produkcji biogazu) wyrażona jako ilość wyprodukowanego metanu z jednostki masy substratu [Nm3CH4/kg]

- STĘŻENIE METANU CH4 w BIOGAZIE [% v/v]

  • Waste Klaster
  • Aligo
  • Firma Godna Zaufania