BIOGAZOWE WIADOMOŚCI

W otoczeniu biogazowni zmienia się bardzo wiele. Nowe przepisy, nowe ceny energii elektrycznej, zmiany na rynku substratów. Nasza aktualna oferta oraz informacje o bieżącej działaności firmy POLBIOTECH

Podsumowanie II Kongresu Biogazu

02/02/2018 powrót do listy aktualności >
{ $news.custom_fields.news_gallery.0.title}

POLBIOTECH LABORATORIUM uczestniczył w II Kongresie Biogazowy, tym razem w roli Sponsora Strategicznego. Naszą firmę reprezentował Prezes Zarządu dr inż. Artur Olesienkiewicz. W kongresie uczestniczyło przeszło 170 osób. Tak duża liczba uczestników potwierdza coraz większe zainteresowanie branżą biogazową, problemami branży oraz perspektywami jej rozwoju. Po słabym roku 2017 dla rynku biogazowego, powszechne jest oczekiwanie lepszego roku 2018. Rangę spotkania podniósł patronat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. POLBIOTECH LABORATORIUM otrzymał podziękowanie za wkład merytoryczny i finansowy. Sponsorom zostały wręczone okolicznościowe podziękowania.

  • Waste Klaster
  • Aligo
  • Firma Godna Zaufania