BIOGAZOWE WIADOMOŚCI

W otoczeniu biogazowni zmienia się bardzo wiele. Nowe przepisy, nowe ceny energii elektrycznej, zmiany na rynku substratów. Nasza aktualna oferta oraz informacje o bieżącej działaności firmy POLBIOTECH

Biogaz tematem przewodnim

03/07/2016 powrót do listy aktualności >
{ $news.custom_fields.news_gallery.0.title}
V Bałtyckie Forum Biogazu już za nami. Dwa dni spędzone w Gdańsku przyniosły nam nową wiedzę o rozwijanych obecnie technologiach, prowadzonych badaniach i ofertach firm, które mają szerokie doświadczenie w budowie i eksploatacji biogazowni - utylizacyjnych.
Wiadomo, że właściciele biogazowni już od dawna poszukują odpadów, bo produkcja oparta na kiszonce z kukurydzy w Polsce okazała się nieopłacalna. Wielu przekonało się o tym na własnej skórze. Biogazownie, które są technologicznie dobrze przygotowane do produkcji biogazu z kukurydzy - na ogół nie mają zaimplementowanych optymalnych rozwiązań do stosowania odpadów. Przyczyną są bardzo zróżnicowane właściwości fizykochemiczne odpadów. Ich postać, gęstość, konsystencja, stopień zanieczyszczenia, niejednorodność składu powodują, że zainstalowane w biogazowni urządzenia do dozowania substratów, odsiarczania biogazu - nie zawsze radzą sobie tak dobrze, jak by to było przy dozowaniu jednorodnej kiszonki z kukurydzy. Konsekwencją zbyt małych objętości roboczych fermentorów są problemy z utrzymaniem odpowiednich czasów retencji.
Rozwijane obecnie technologie są znacznie lepiej przystosowane do utylizacji odpadów - nawet tak trudnych w przetwarzaniu jak odpady komunalne. Sporo na ten temat mówiło się podczas konferencji. 
Bardzo ciekawe badania prowadzi Polski Cukier wraz z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN. Dwuetapowa fermentacja melasy buraczanej prowadzi do produkcji wodoru i metanu. Badania są bardzo zaawansowane i odbywają się nie tylko w skali laboratoryjnej. 
Na konferencji sporo czasu poświęcono też produkcji alg i wodorostów, które mogą m.in stanowić źródło biomasy do produkcji biogazu. Kilka prezentacji poświęcono utylizacji osadów ściekowych i ich kofermentacji z innymi odpadami. Część prelekcji i posterów dotyczyła biodegradacji biomasy zarówno w warunkach tlenowych jak i beztlenowych. Przedstawiono ciekawe wyniki badań kontrolowanego kompostowania w warunkach laboratoryjnych. Badania są szybkie - i przy znalezieniu odpowiedniego modelu, mogą stać się alternatywą dla długotrwałych badań biogazodochodowości.
  • Waste Klaster
  • Aligo
  • Firma Godna Zaufania