USŁUGI DLA BIOGAZOWNI

Uruchomienie biologiczne biogazowni to początek. Potem stały monitoring fermentacji metanowej. Karmienie fermentorów - ocena jakości substratów i ich wycena. 

USŁUGI

Prowadzenie badań i analiz dla próbek z fermentorów lub substratów -  to nasza podstawowa działalność. Bez wiedzy o procesach zachodzących za grubą ścianą fermentora, działa się po omacku. Dlatego chcemy te ważne informacje, dane oraz wiedzę o procesie dostarczać osobom zarządzającym instalacjami biogazowymi. Nie warto opierać się na przeczuciu.  Wiarygodne dane o parametrach procesu fermentacji metanowej pomogą podjąć prawidłową decyzję. Dostarczana przez nas wiedza pozwala zaoszczędzić lub zarobić.

Analiza olejów silnikowych zasilanych biogazem

Ocena jakości oleju przed jego planowaną wymianą.

Badania masy pofermentacyjnej

Utylizacja pofermentu wymaga przeprowadzenia szergu badań.

Nawóz pofermentacyjny

Celem procesu jest umożliwienie wprowadzania do obrotu (sprzedaż) pofermentu jako nawozu organicznego lub środka polepszającego właściwości gleby z jednoczesnym uniknięciem kosztów i ryzyk gospodarowania pofermentem jako odpadem.

Optymalizacja

Substraty dla biogazowni - kwestia kluczowa dla biologii oraz opłacalności

Szkolenia dla operatorów

Praca operatorów, oprócz wiedzy o instalacji biogazowej, wymaga również poznania zasad funkcjonowania procesu fermentacji metanowej.

Analiza ciepła spalania i wartości opałowej

Oceniamy substraty pod kątem przydatności do zasilania biogazowni lub jako biomasa do spalenia.

  • Waste Klaster
  • Aligo
  • Firma Godna Zaufania