USŁUGI DLA BIOGAZOWNI

Uruchomienie biologiczne biogazowni to początek. Potem stały monitoring fermentacji metanowej. Karmienie fermentorów - ocena jakości substratów i ich wycena. 

{ $news.custom_fields.gallery_article.0.title}

SKONTAKTUJ SIĘ W CELU UZYSKANIA INFORMACJI O USŁUDZE:

Oferujemy przeprowadzenie badanie gruntów, na których rozlewana jest ciecz pofermentacyjna lub rozrzucana frakcja stała pofermentu, powstałe w procesie fermentacji metanowej. Standardowy zakres badań gruntów wynika z obowiązujących przepisów praca i zawiera oznaczenia:
 1. pH,
 2. fosforu przyswajalnego (P) w przeliczeniu na tlenek fosforu (V),
 3. metali ciężkich:
 •   ołowiu (Pb),
 •   kadmu (Cd),
 •   rtęci (Hg),
 •   niklu (Ni),
 •   cynku (Zn),
 •   miedzi (Cu),
 •   chromu (Cr).
 • Waste Klaster
 • Aligo
 • Firma Godna Zaufania