USŁUGI DLA BIOGAZOWNI

Uruchomienie biologiczne biogazowni to początek. Potem stały monitoring fermentacji metanowej. Karmienie fermentorów - ocena jakości substratów i ich wycena. 

Doradztwo biotechnologiczne

powrót do listy produktów >
{ $news.custom_fields.gallery_article.0.title}

SKONTAKTUJ SIĘ W CELU UZYSKANIA INFORMACJI O USŁUDZE:

WIEDZA I PRAKTYKA

Już od samego początku ambicją było stworzenie laboratorium, które będzie jednostką badawczą i jednocześnie podmiotem oferującym swoje usługi oraz wsparcie biogazowniom – pracującym w skali przemysłowej. Bierzemy udział w projektach badawczych wspólnie z uczelniami i instytutami badawczymi. Inicjujemy również własne badania, często pod wpływem sygnałów, które otrzymujemy od operatorów biogazowni.
Prowadzone przez nas na przestrzeni wielu lat badania i analizy zaowocowały stworzeniem bogatej bazy danych o substratach i procesach zachodzących w fermentorach. Ale prowadzenie badań i analiz to tylko część naszych usług jakie oferujemy biogazowniom. Jesteśmy praktykami, nasze doświadczenie w uruchamianiu i monitoringu biogazowni, chcemy wykorzystać przy obsłudze kolejnych obiektów. Jesteśmy przygotowani do podjęcia się każdego zadania z tego obszaru, mamy również doświadczenie i wiedzę z prowadzenia instalacji biogazowych, w których proces się załamał lub nie został prawidłowo uruchomiony. Oferujemy również inne usługi doradcze i konsultacje związane z: interpretacją wyników badań, doborem warunków biotechnologicznych, optymalizacją procesu, wyposażeniem laboratorium przy biogazowni, automatyką w biogazowni, szkoleniem pracowników biogazowni, doborem urządzeń wspomagających pracę w biogazowni, itp. Naszym celem jest dostarczanie klientom najlepszej wiedzy w zakresie biotechnologii i rozwiązań technicznych. Pragniemy jednak podkreślić, że ze względu na profil naszej firmy nie prowadzimy doradztwa prawnego dotyczącego prowadzenia biogazowni, w tym zakresie należy bezpośrednio odwołać się do wiedzy i praktyki wyspecjalizowanych kancelarii prawnych.

URUCHOMIENIE I STABILIZACJA

Uruchamianie procesu fermentacji metanowej w biogazowni jest jednym z najbardziej newralgicznych momentów. Niewłaściwy dobór początkowego obciążenia komory fermentacyjnej i brak kontroli parametrów takich jak np. pH, stężenie i profil lotnych kwasów tłuszczowych, azot amonowy, sucha masa i sucha masa organiczna surowca czy osadu fermentującego, temperatura - może doprowadzić do załamania się procesu. Konieczna jest wówczas, na ogół czasochłonna i kosztowna stabilizacja fermentacji. Aby temu zapobiec Laboratorium POLBIOTECHU oferuje możliwość uczestniczenia w rozruchu biogazowni z ciągłym monitorowaniem parametrów fermentacji i właściwym reagowaniem na zmiany jakie zachodzą w układzie.
Na podstawie otrzymanych informacji i wyników dobierane są właściwe obciążenia fermentorów substratem i tempo w jakim podnosi się wydajność produkcji biogazu. Dążymy przy tym do maksymalnej mocy biogazowni, którą można osiągnąć przy danej jakości i ilości dostępnych substratów. Odpowiednie zalecenia co do sposobu i ilości dozowanych substratów oraz koniecznych dodatkowych zabiegów są przekazywane operatorowi biogazowni. Jeżeli uczestniczymy w rozruchu biogazowni, przy prawidłowym przebiegu procesu i dobrej jakości dozowanego substratu - osiągnięcie maksymalnej mocy trwa od 2 do 4 miesięcy.
Aby zapewnić ciągłą produkcję biogazu na właściwym poziomie, konieczne jest utrzymanie stałej jakości wsadu do komory fermentacyjnej. W związku z tym, oferujemy badania materiałów wsadowych pod kątem ich biogazodochodowości, zawartości substancji odżywczych i inhibitorów procesu. Wyniki takich badań są wytycznymi, które umożliwiają właściwy dobór substratów i zapobiegają obciążeniom substancjami szkodliwymi, które mogą doprowadzić do całkowitego zahamowania kluczowych dla fermentacji procesów biochemicznych.

BIOLOGIA I EKONOMIA

Nie skupiamy się tylko na nadzorowaniu biologii procesu fermentacji metanowej, choć jest to naszym zdaniem kwestia kluczowa. Wiemy również, że biogazownia to podmiot komercyjny, który musi się finansować. Dlatego wspieramy właścicieli biogazowni, inwestorów w decyzjach, które mają kluczowe znaczenie dla ekonomiki produkcji biogazu. Koszt pozyskania substratów obecnie przesądza nie tylko o kondycji finansowej biogazowni, ale również o jej opłacalności. Dzięki temu, że badamy na bieżąco substraty, które mogą być wykorzystane w biogazowni, potrafimy nie tylko ocenić je pod kątem biologii procesu fermentacji, ale również zasadności ekonomicznej zastosowania tego substratu w biogazowni. Potrafimy ocenić efekt finansowy takiego zastosowania substratu. Dla biogazowni, które są zainteresowane strategiczną zmianą zasilania biogazowni, poprzez zastąpienie kiszonki roślin energetycznych substratami odpadowymi oferujemy usługę optymalizacji.

  • Waste Klaster
  • Aligo
  • Firma Godna Zaufania