USŁUGI DLA BIOGAZOWNI

Uruchomienie biologiczne biogazowni to początek. Potem stały monitoring fermentacji metanowej. Karmienie fermentorów - ocena jakości substratów i ich wycena. 

Stężenie makro - i mikroelementów

powrót do listy produktów >
{ $news.custom_fields.gallery_article.0.title}

SKONTAKTUJ SIĘ W CELU UZYSKANIA INFORMACJI O USŁUDZE:

W przypadku, gdy wydajność produkcji biogazu odbiega od wartości wstępnie prognozowanych lub ulegnie zmniejszeniu, zaleca się uzupełnienie badań laboratoryjnych o następujące analizy:
  1. Zawartość makro- i mikroelementów w dozowanych substratach i w masie fermentującej (np. N, P, K, Mg, Ca, Na, K, Zn, Fe, Cu, Mo, Mn, V, Se, Ni, Co, Pb, Cd, Hg i inne.),
  2. Oznaczenie zawartości C, N, S w dozowanych substratach,
  3. Obecność detergentów w substratach lub w masie fermentującej,
  4. Oznaczenie aktywności biologicznej w gnojowicy i odniesienie jej do próbki referencyjnej.
  • Waste Klaster
  • Aligo
  • Firma Godna Zaufania