USŁUGI DLA BIOGAZOWNI

Uruchomienie biologiczne biogazowni to początek. Potem stały monitoring fermentacji metanowej. Karmienie fermentorów - ocena jakości substratów i ich wycena. 

Badania masy pofermentacyjnej

powrót do listy produktów >
{ $news.custom_fields.gallery_article.0.title}

SKONTAKTUJ SIĘ W CELU UZYSKANIA INFORMACJI O USŁUDZE:

Osad pofermentacyjny, choć w świetle obowiązujące prawa stanowi odpad, jest najczęściej wykorzystywany do poprawy właściwości gleby. Aby mógł być w ten sposób spożytkowany musi spełniać wymagania określone w przepisach prawa. W laboratorium badamy osady pod kątem parametrów takich jak: zawartość azotu, fosforu i potasu, oznaczamy zawartość substancji organicznej i mineralnej, obecność metali ciężkich. Kontrolujemy osady pod kątem obecności bakterii chorobotwórczych i pasożytów. Posiadamy również potencjał umożliwiający prowadzenie badań nad odwadnianiem i kompostowaniem osadu wraz z dodatkami strukturotwórczymi.    
Oferujemy badanie cieczy lub masy pofermentacyjnej pod kątem zastosowania odzysku metodą R10 lub zastosowania pofermentu jako środka wspomagającego uprawę roślin. Zakres analiz obejmuje parametry, jakie wymagane są przy ocenie przydatności na cele rolnicze (lub  rekultywacyjne) komunalnych osadów ściekowych oraz nawozów organicznych i środków wspomagających uprawę roślin zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
Podstawowy zakres badania obejmuje: 
  1. pH 
  2. sucha masa (i zawartość wody) oraz sucha masa organiczna
  3. azot (ogólny i amonowy),  fosfor ogólny, potas  - (NPK)
  4. wapń (Ca) i magnez (Mg)
Ten podstawowy zakres można rozszerzyć o badanie metali ciężkich: Hg, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Cr
 
Dla masy pofermentacyjnej często wykonywa są badania z zakresu mikrobiologii. Oznaczane są:
  1. bakterie z rodzaju Salmonella i grupy coli lub E.coli, Enterobacteriaceae
  2. żywe jaja pasożytów Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.  - (ATT)
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem nt. mikrobiologii pofermentu, który szczegółowo omawia to zagadnienie.
 
Ze względu na charakter prowadzonej działalności, zwracamy Państwa uwagę, że POLBIOTECH LABORATORIUM nie prowadzi i nie oferuje doradztwa prawnego. Wykładnię obowiązujących przepisów prawa możecie Państwo uzyskać wspópracując z wyspecjalizowanymi kancelariami prawniczym lub bezpośrednio kontaktując się z jednostkami administacji państwowej lub samorządowej stosującej przepisy prawa. 
 
  • Waste Klaster
  • Aligo
  • Firma Godna Zaufania