USŁUGI DLA BIOGAZOWNI

Uruchomienie biologiczne biogazowni to początek. Potem stały monitoring fermentacji metanowej. Karmienie fermentorów - ocena jakości substratów i ich wycena. 

Badania substratów

powrót do listy produktów >
{ $news.custom_fields.gallery_article.0.title}

SKONTAKTUJ SIĘ W CELU UZYSKANIA INFORMACJI O USŁUDZE:

Badania podstawowe substratów

Kluczowe znaczenie dla prawidłowego przebiegu bioprodukcji metanu ma właściwe karmienie bakterii. Dlatego uzupełnieniem analiz wykonywanych na próbkach zawartości fermentorów są badania i analizy substratów podawanych do procesu. To czym i jak odżywiamy bakterie ma największy wpływ na pracę i wydajność instalacji. Dlatego ogromną wagę przywiązujemy do tych badań i  przekonujemy, że warto znać parametry pokarmu dla bakterii.
Podstawowe analizy obejmują oznaczenie: pH, suchej masy i suchej masy organicznej oraz zawartości azotu ogólnego.

Biogazodochochodowość

Na przebieg i wydajność fermentacji metanowej wpływa cały szereg czynników fizycznych i chemicznych. Znaczenie mają nie tylko temperatura, pH i szeroko pojmowana jakość wsadu do komory fermentacyjnej, ale również  sposób prowadzenia fermentacji (jedno- dwu- lub wieloetapowy, mezofilna, termofilna, itd.), typ zastosowanego fermentora, i in. Laboratorium oferuje możliwość podjęcia badań nad doborem optymalnych warunków fermentacji metanowej określonego surowca. Obecnie możemy zasymulować w skali laboratoryjnej najbardziej rozpowszechnione typy fermentacji mokrej: jedno-  i dwuetapowej (z rozdzieleniem fazy hydrolizy od właściwej fermentacji) prowadzonej w sposób quasi-ciągły.        
Badania biogazodochodowości substratów (badanie potencjału produkcji biogazu) wykonujemy wg zmodyfikowanej metody opisanej w normie DIN 38414-8. Po przekazaniu substratu do badań, wykonywane są oznaczenia podstawowe oraz oznaczenia ilości i jakości (składu) biogazu jaki można otrzymać podczas okresowej fermentacji metanowej z jednostki masy badanego substratu.
Badanie biogazodochodowości może dotyczyć pojedynczego substratu lub ich mieszanki, jeśli w formie zmieszanej mają trafiać do komór fermentacyjnych. Po wymieszaniu kosubstratów często otrzymujemy nową jego  jakość – czego efektem może być wzrost lub spadek wydajności produkcji biogazu w stosunku do wartości obliczonych na bazie wyników otrzymanych z analiz pojedynczych substratów. Wynika to m.in. ze zmiany stosunku C/N, zmiany stężeń mikro- i makroelementów i z możliwości przereagowania substancji obecnych w poszczególnych kosubstratach, co może skutkować powstawaniem związków bardziej lub mniej dostępnych dla bakterii przetwarzających je w biogaz. W załączeniu przykładowy raport biogazodochodowości.
 

Badania symulujące pracę biogazowni

Jest to alternatywa dla badań biogazodochodowości. Badania symulacyjne są prowadzone w warunkach zbliżonych do tych, jakie występują w fermentorach biogazowni w skali przemysłowej. Dzięki temu otrzymuje się wyniki, które lepiej niż badania biogazodochodowości przybliżają wydajności produkcji biogazu, jakie można uzyskać z danego substratu. W przeciwieństwie do badań biogazodochodowości - możliwe jest tu zasymulowanie takich obciążeń fermentorów, które powinny zapewnić stabilną i wydajną fermentację, dzięki czemu można właściwie dobrać czas retencji i wielkość fermentora. Badanie jest szczególnie przydatne gdy planowane jest zasilanie biogazowni substratami niestandartowymi: substratami odpadowymi, osadami, odciekami.
Oferujemy badania, w których symulujemy proces ciągły (jaki zachodzi w biogazowni) w skali laboratorium. Podczas badań do fermentora każdego dnia jest dozowana porcja substratu (lub zdefiniowana mieszanka substratów), której masa wzrasta cyklicznie raz na kilka-kilkanaście dni. Dzięki dobremu odwzorowaniu procesu uzyskujemy wydajności najbardziej zbliżone do tych jakie można otrzymać w skali biogazowni, możemy zoptymalizować skład mieszanki, obciążenie fermentora i czas retencji oraz dobrać sposób fermentacji (np. jedno-, dwu- lub wieloetapowy) tak by otrzymywać jak najwięcej biogazu, o możliwie najwyższej zawartości metanu. Poza ilością i jakością biogazu jaką można otrzymać z danego substratu (lub mieszanki substratów) kontrolujemy szereg parametrów, które mówią o przebiegu i stabilności procesu oraz pozwalają ocenić np. wartość nawozową osadu pofermentacyjnego. Podczas podobnych badań możemy również optymalizować dozowanie biokatalizatorów oraz mikroelementów, których dodatek często korzystnie wpływa na osiągane wydajności fermentacji metanowej. Przy każdej zmianie obciążenia substratem lub w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów zaburzenia produkcji biogazu wykonujemy dodatkowe badania i analizy.  Badania trwają na ogół od 2 do 6 miesięcy.
W osadzie pofermentacyjnym uzyskanym na etapie stabilnej fermentacji z maksymalnym obciążeniem fermentora oznaczeniom mogą podlegać – NPK, oraz makro- i mikro-elementy.

Badania symulacyjne - bez optymalizacji procesu 

Jest to uproszczona wersja badań symulacyjnych. Podstawowa różnica w stosunku do wersji z optymalizacją polega na tym, że fermentacja quasi-ciągła substratu lub mieszanki substratów zachodzi przy obciążeniu stałym (dopuszczalne tylko niewielkie wahania) i stałym czasie retencji. Obciążenie fermentora dobiera się w taki sposób, by gwarantowało pełne odfermentowanie substratu i jednocześnie umożliwiło stabilizację kluczowych parametrów procesu, które podlegają ciągłemu monitorowaniu. Badanie trwa od 1 do 3 miesięcy.
  • Waste Klaster
  • Aligo
  • Firma Godna Zaufania