Nasze doświadczenie

Od małej skali laboratoryjnej do megawatowych instalacji biogazowych


PRAKTYKA

wstecz  >
Nasze Laboratorium uczestniczyło* lub obecnie uczestniczy w rozruchu biologicznym lub bieżącym monitorowaniu procesu fermentacji metanowej w biogazowiach zlokalizowanych w miejscowościach takich jak:
 1. Bolesławiec
 2. Boleszyn* 
 3. Byszewo 
 4. Darżyno
 5. Działyń* 
 6. Gorzesław*
 7. Jaromierz
 8. Konopnica
 9. Leżajsk
 10. Liszkowo* 
 11. Odrzechowa
 12. Piekoszów
 13. Rypin
 14. Skrzatusz
 15. Sławkowo
 16. Sobawiny
 17. Świdnica
 18. Trzebania
 19. Wojny Wawrzyńce
 20. Sokółka
 21. Kutno
oraz doraźnie w wybranych instalacjach firmy POLDANOR S.A.
Współpracujemy z wieloma uczelniami i jednostkami naukowymi. W ramach współpracy naukowo-badawczej wykonywaliśmy badania dla projektów realizowanych przez naukowców z następujących ośrodków:
 1. Politechnika Łódzka,
 2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
 3. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,
 4. Uniwersytet Wrocławski
 5. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 7. Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie,
 8. Instytut Technologiczno – Przyrodniczy (dawny Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa) oddział w Poznaniu,
 9. Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
 10. Instytut Zootechniki w Krakowie - Państwowy Instytut Badawczy w Balicach k/Krakowa.
           
W latach 2008 – 2012 Laboratorium uczestniczyło w programie badań finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Inicjatywa Technologiczna I, pt.: ”Badanie możliwości wykorzystania odpadów z przemysłu rolno-spożywczego do pozyskiwania wysokometanowego biogazu”
 • Waste Klaster
 • Aligo