Zespół Laboratorium

Zespół specjalistów praktyków


ZESPÓŁ

wstecz  >

 

Stały zespół POLBIOTECH LABORATORIUM Sp. z o.o. tworzy 6 osób. Zespołem kieruje dr inż. Artur Olesienkiewicz - założyciel Laboratorium. Pracami Spółki kierują:
 

Artur Olesienkiewicz

Prezes zarządu Spółki, jednocześnie szef Laboratorium. Posiada wykształcenie wyższe - dr inż. nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). Ukończył studia na kierunku - biotechnologia, specjalność: biotechnologia przemysłowa. Od 2006 roku kieruje pracami Laboratorium. Odpowiedzialny za uruchomienie Laboratorium, planowanie i organizację badań, zaopatrzenie w odczynniki i sprzęt laboratoryjny, serwisowanie urządzeń laboratoryjnych w zakresie podstawowym, kontakty z klientami Laboratorium, interpretację wyników badań, formułowanie zaleceń i uwag dotyczących prowadzenia procesu biotechnologicznego, właściwy dobór obciążeń i składu dozowanych substratów, udział w analizach fizyko-chemicznych i inne. 
Autor dokumentacji systemu HACCP wymaganego w biogazowniach utylizujących odpady podlegające nadzorowi weterynaryjnemu. 
Autor lub współautor kilkunastu publikacji i prezentacji branżowych.
 

Albert Stęchlicki 

Kieruje pracami POLBIOTECH LABORATORIUM w funkcji wiceprezesa. Posiada wykształcenie wyższe - mgr inż. ochrony środowiska ze specjalnością - zarządzanie środowiskiem. Na rynku usług dla biogazowni od 2010 roku. Odpowiedzialny za: rozwój nowych projektów biogazowych, ocenę lokalizacji pod kątem możliwości realizowania projektów biogazowych, prowadzenie negocjacji z kontrahentami oraz jednostkami samorządowymi, ustalanie warunków dotyczących dostaw surowców, korzystania ze środowiska, przyłączy, cieczy pofermentacyjnej itp., przeprowadzenie analiz prawnych ze współpracy ze specjalistami, organizowanie procesu uzyskiwania pozwoleń administracyjnych oraz środowiskowych, przygotowywanie sprawozdań do urzędów. Wykonuje wybrane badania i analizy laboratoryjne.
  • Waste Klaster
  • Aligo