USŁUGI DLA BIOGAZOWNI

 Uruchomienie biologiczne biogazowni to początek. Potem stały monitoring fermentacji metanowej. Karmienie fermentorów - ocena jakości substratów i ich wycena. 

Analiza ciepła spalania i wartości opałowej

powrót do listy produktów >
{ $news.custom_fields.gallery_article.0.title}

SKONTAKTUJ SIĘ W CELU UZYSKANIA INFORMACJI O USŁUDZE:

W związku z częstymi zapytaniami dotyczącymi możliwości optymalnego wykorzystania dostępnej biomasy w procesie produkcji energii przeprowadzamy ocenę biomasy również pod kątem korzyści z jej spalenia. 
Spalanie to gwałtowny proces chemiczny, który polega na utlenieniu paliwa przy wydzieleniu ciepła wraz z towarzyszącym efektem świetlnym. Podczas tego procesu nagromadzona w organicznej części paliwa energia chemiczna zostaje uwolniona w postaci ciepła. Jego ilość zależy od wielu czynników, np. składu chemicznego paliwa czy zawartości wilgoci. Porównanie wartości energetycznej biopaliw stałych jest możliwe poprzez analizę takich parametrów jak:
  1. Ciepło spalania – ilość ciepła, która wydziela się podczas całkowitego spalenia jednostki masy paliwa z uwzględnieniem ciepła pobranego przez odparowanie zawartej w paliwie wody.
  2. Wartość opałowa – ilość ciepła, która wydziela się podczas całkowitego spalenia jednostki masy paliwa z odjęciem ciepła pobranego przez parowanie wody zawartej w paliwie.
  3. Wilgoć całkowita – z rozróżnieniem na wilgoć przemijającą (wilgoć, która odparowuje przy suszeniu na powietrzu) i higroskopijną (wilgoć, która zajmuje strukturę porowatą paliwa).
  4. Zawartość popiołu – pośrednie oznaczenie niepalnej substancji mineralnej stanowiącej zbyteczne obciążenie energetyczne paliwa.
  5. Zawartość węgla, wodoru, azotu, chloru i siarki – skład tych pierwiastków ma bezpośredni wpływ na przydatność energetyczną biomasy.
Oferujemy badania kalorymetryczne paliw kopalnych (torf, węgiel i jego pochodne), i biopaliw pochodzących z biomasy, takich jak słoma, zrębki, wykonane z nich pellety i brykiety, jak również odseparowana i wysuszona frakcja stała biomasy pofermentacyjnej. W załączeniu przykładowy wzór protokółu z badań ciepła spalania i wartości opałowej.
 
 
 
  • Waste Klaster
  • Aligo