USŁUGI DLA BIOGAZOWNI

 Uruchomienie biologiczne biogazowni to początek. Potem stały monitoring fermentacji metanowej. Karmienie fermentorów - ocena jakości substratów i ich wycena. 

{ $news.custom_fields.gallery_article.0.title}

SKONTAKTUJ SIĘ W CELU UZYSKANIA INFORMACJI O USŁUDZE:

Biogaz - paliwo spalane w silniku gazowym podlega na ogół kontroli składu za pomocą analizatora stacjonarnego,  w który wyposażona jest instalacja biogazowa. Analizatory biogazu kontrolują nie tylko zwartość metanu w biogazie, ale również badają poziom tlenu i siarkowodoru. Dane te są kluczowe dla prawidłowej i bezawaryjnej pracy silnika biogazowego.
Oferujemy biogazowniom badanie składu biogazu w ramach monitoringu fermentacji metanowej, jako działanie kontrolne, potwierdzającego prawidłowe funkcjonowanie analizatora stacjonarnego. Sugerujemy wykonywanie takiego badania przynajmniej jeden raz na trzy miesiące niezależnym skalibrowanym analizatorem lub za pomocą chromatografu gazowego.
Należy pamiętać, że zmiana składu biogazu, a w szczególności spadek stężenia metanu może być ważnym sygnałem pogorszenia się warunków fermentacji metanowej. W szczególności w takich przypadkach badanie składu biogazu może być rozszerzone o badanie na próbkach pobranych z różnych miejsc instalacji: za każdym z fermentorów oraz przed i za systemem odsiarczania. Takie badanie ma na celu weryfikację poprawności wskazań analizatora zainstalowanego w biogazowni, kontrolę stanu procesu w każdym z fermentorów oraz ocenę wydajności filtrów biogazu oraz całego stosowanego systemu odsiarczania.
Dodatkowo, możemy zaoferować oznaczenie w biogazie zawartości chloru, fluoru, pyłów i ich ziarnistości, oraz lotnych związków krzemu (siloksanów).
Osobnym zagadnieniem jest analizowanie składu biogazu w okresie uruchamiania biogazowni. Skład biogazu oraz jego ilość są kluczowe dla uruchomienia silnika gazowego. W tym okresie takie analizy są wykonywane częściej i stanowią dla Laboratorium dodatkowe informacje na temat przebiegu procesu fermentacji w tym newralgicznym okresie.
  • Waste Klaster
  • Aligo