USŁUGI DLA BIOGAZOWNI

Uruchomienie biologiczne biogazowni to początek. Potem stały monitoring fermentacji metanowej. Karmienie fermentorów - ocena jakości substratów i ich wycena. 

Analiza olejów silnikowych zasilanych biogazem

powrót do listy produktów >
{ $news.custom_fields.gallery_article.0.title}

SKONTAKTUJ SIĘ W CELU UZYSKANIA INFORMACJI O USŁUDZE:

Wykonujemy analizy oleju silnikowego w następującym zakresie:

  • 24 metale (met. ICP),
  • zawartość wody (FTIR), 
  • liczba kwasowa,
  • liczba zasadowa, 
  • lepkość w 40 stopni Celsjusza,
  • oxidation/nitration (FTIR).

Analiza pozwala na ocenę jakości oleju silnika i podjęcie decyzji o jego wymianie. Wyniki dostępne w terminie do 2 dni roboczych od dnia dostarczenia próbki do Laboratorium. W przypadku serii badań i wielokrotnych zleceń – wyniki gromadzimy w bazie danych, którą udostępniamy zleceniodawcy. Wówczas wszystkie wyniki są zestawione razem. Można je łatwo porównać, śledząc tendencje zmian poszczególnych analizowanych parametrów. Każdy wynik jest opisany, z m.in. poradą dotyczącą stanu technicznego silnika - przykładowe sprawozdanie z badań oleju silnikowego.

  • Waste Klaster
  • Aligo